slider-sector_infrastructuur_02.jpg slider-sector_infrastructuur_03.jpg slider-sector_infrastructuur_04.jpg slider-sector_infrastructuur_01.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Sectoren › Infrastructuur

Infrastructuur


Het ontwikkelen en aanleggen van infrastructuur is een complexe opgave. Bouwen in de openbare ruimte vraagt in de voorbereiding een werkwijze waarin alle ruimtelijke ordeningsprocedures op zorgvuldige wijze moeten worden doorlopen.

De relatie met de omgeving is van groot belang bij de planontwikkeling en de bouw van nieuwe infrastructuur. Dat vraagt veel van het projectmanagement in alle fasen, zodat op zorgvuldige wijze en resultaatgericht gewerkt wordt aan de realisatie van infrastructurele projecten.

In dit bouwproces behartigen wij vanzelfsprekend de belangen van onze opdrachtgever en adviseren wij over alle aspecten van het proces zoals over de projectaanpak en de wijze waarop projecten gecontracteerd kunnen worden.

We staan voor kwaliteit en bestrijken met onze diensten een breed werkveld, te weten: projectmanagement, procesmanagement, aanbestedingsmanagement, contractmanagement, risicomanagement en verandermanagement, uitgevoerd volgens het principe van projectmatig werken.

We stellen met u een team samen en bepalen het gewenste doel. Wij geven u advies en stellen het plan en de planning voor u op. Deze worden continu door ons gecontroleerd en bijgestuurd.

Deskundig team

Bij de uitvoering van onze taken voelen wij ons nauw verbonden met de opdrachtgeverorganisatie. Voor de ontwikkeling van infrastructuurprojecten is een hecht en deskundig team nodig om alle bestuurlijke, financiële, technische, planning en omgevingsvraagstukken adequaat te kunnen oplossen. Aan zo'n team dragen wij graag op een pragmatische wijze bij om tot optimale resultaten te komen.

4Building

Contactpersoon

ir. P.Y. (Peter) Regtering
Projectmanager Infra

Peter heeft ruime ervaring in de proces- en projectmatige aanpak van projecten van verschillende aard en omvang. Hij richt zich voornamelijk op lijninfrastructuur projecten en treedt daarbij veelal op namens de opdrachtgever. Vanwege de inzet bij veel (semi-) overheidsinstellingen heeft hij veel kennis opgedaan van de bestuurlijke en ambtelijke processen en kent de nuances tussen de verschillende belangen.

+31 (0)6 227 64 866
linkedin

4BuildingProjecten

Slider_Diensten_Risicomanagement.jpg

Risicomanagement grondbeleid Nijkerk en Leusden

2011.1226_risk dobbelstenen slider grijs (2).jpg

Inzet Risicomanager Wegen Project Westland (WPW)

2009.1069_slider_luchtfoto GROOT.jpg

Quickscan Grondbeleid gemeente Barneveld

2009.1025_slider_N210.jpg

Vernieuwing N210

slider-sector-leisure_03.jpg

Leisure (sport, recreatie & cultuur)

slider-sector_gezondheidszorg_01.jpg

Gezondheidszorg

slider-sector-onderwijs_01.jpg

Onderwijs

slider-sector-kantoren_02.jpg

Kantoren

4BuildingSectoren


4Building heeft haar bedrijfsvoering opgedeeld in een 7-tal sectoren, welke zijn onderverdeeld over de drie partners, met elk hun projectmanagers en adviseurs. Door het regelmatig sparren van de partners en de steeds terugkerende interne afdelings- en bureauoverleggen is de kracht van 4Building kwaliteit te leveren in elke sector en in elk project afzonderlijk, door te luisteren naar uw wensen, maar ook door u te behoeden voor valkuilen en onnodig hoge kosten in de toekomst.