slider-sector_gezondheidszorg_01.jpg Sectoren_Gezondheidszorg_slider_DSC_5418.JPG.jpg slider-sector_gezondheidszorg_03.jpg slider-sector_gezondheidszorg_02.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Sectoren › Gezondheidszorg

Gezondheidszorg


De gezondheidszorg maakt turbulente tijden door. Enerzijds door de geïnitieerde marktwerking en de bijbehorende veranderende regelgeving. Anderzijds heeft de economische crisis ook zijn effecten op de zorg. Met name het verkrijgen van financiering vraagt in deze tijden extra aandacht.

Binnen de sector gezondheidszorg ondersteunt 4Building zorginstellingen en zorgondernemers bij allerhande huisvestingsvraagstukken. Het type vraagstukken en onze ondersteuning varieert per project tussen kortstondige consultancy in de eerste projectfasen tot en met langdurig projectmanagement tot en met de uitvoeringsfase. Onze opdrachtgevers zijn o.a. ziekenhuizen, GGZ instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, verpleging- & verzorgingshuizen, commerciële zorgverleners, huisartsen, etc.

De kracht en passie van 4Building ligt voor de gezondheidszorg in de eerste stappen van een huisvestingsinitiatief. Wij denken graag mee over huisvesting maar we beginnen nooit met "de stenen". Wat is de doel en de visie van de opdrachtgever? Hoe kan huisvesting daarbij ondersteunen? Door deze korte stap terug te maken, kunnen wij in onze projecten een stuk meerwaarde toevoegen dat meestal initieel niet in de vraagstelling zat. Echter, door de meerwaarde neemt de effectiviteit van de huisvesting enorm toe ten gunste van de zorgverlening.

Effectief

In de nieuwe zorgomgeving is "businesscase denken" en "effectiviteit" een noodzakelijkheid geworden. Hoewel deze termen ver af lijken te staan van menselijke zorg zijn wij in onze projecten in staat om met slimme en innovatieve toepassingen de zorgverlening én huisvesting effectiever te maken. Door bewuster om te gaan met deze onderwerpen is reeds op korte termijn extra (financiële of functionele) ruimte te maken.

Creatief omgaan met de nieuwe uitdagingen biedt vaak onverwachte maar zeer aantrekkelijke oplossingen die meestal verder gaan dan de stenen.
Ons projectteam Gezondheidszorg kent de zorg en de vaak dynamische zorgorganisaties welke wij graag willen betrekken bij het huisvestingsproces.

Communicatie

Communicatie met de organisatie speelt vaak een cruciale rol in het succes van een ontwerpproces. Vanuit de diverse projecten zijn modellen beschikbaar hoe en met welke communicatie eindgebruikers kunnen worden betrokken in het ontwerpproces.

Door de beschikbaarheid van andere diensten (o.a. bouwkostenmanagement, aanbesteden & contracteren), de kennis vanuit andere markten (o.a. onderwijs, leisure) en een compacte organisatie zijn wij in staat om snel en effectief kennis te delen en vraagstukken in een bredere context te bezien. Mede deze compacte gezamenlijke kracht maakt werken met 4Building tot een nieuwe ervaring.

4Building
4Building
4Building
4Building

Contactpersoon

ir. F.J.S. (Bas) van Eijndhoven
Adviseur Gezondheidszorg & Partner

Bas heeft ruim tien jaar ervaring met huisvestings- en bouwprocessen in de gezondheidszorg. De zorg kent vele wijzigingen in regelgeving en financiering en dit beïnvloedt de visie op huisvesting en vastgoed. In planontwikkelingen vertaalt hij deze wijzigingen in een integrale aanpak van zorgvisie naar structuurplan.

+31(0)6 100 89 969
linkedin

4BuildingProjecten

slider_POKO.jpg

Participatief onderzoek kinderoncologie UMCG

2010.1212_Slider_project_UMCU-OK_2.jpg

Renovatie 21 OK's UMC Utrecht

2010.1185_slider.jpg

Nieuwbouw verpleeg- en verzorgingshuis Bertilla Drachten

slider-sector-leisure_03.jpg

Leisure (sport, recreatie & cultuur)

slider-sector_gezondheidszorg_01.jpg

Gezondheidszorg

slider-sector-onderwijs_01.jpg

Onderwijs

slider-sector-kantoren_02.jpg

Kantoren

4BuildingSectoren


4Building heeft haar bedrijfsvoering opgedeeld in een 7-tal sectoren, welke zijn onderverdeeld over de drie partners, met elk hun projectmanagers en adviseurs. Door het regelmatig sparren van de partners en de steeds terugkerende interne afdelings- en bureauoverleggen is de kracht van 4Building kwaliteit te leveren in elke sector en in elk project afzonderlijk, door te luisteren naar uw wensen, maar ook door u te behoeden voor valkuilen en onnodig hoge kosten in de toekomst.