slider-sector-gebiedsontwikkeling_02.jpg slider-sector-gebiedsontwikkeling_01.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Sectoren › Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling


Bij gebiedsontwikkeling staan de aan een gebied gerelateerde maatschappelijke opgaven centraal en is participatie van belanghebbenden en marktpartijen vanzelfsprekend.

De leefomgeving van steden wordt bepaald door het samenspel van inrichting, bebouwing en infrastructuur. Overheid en industrie werken daarbij samen om de veranderende bevolkingsopbouw en eisen ten aanzien van gezondheid en comfort te accommoderen.

Veel gemeenten en woningcorporaties hebben te maken met een aanzienlijke stedelijke herstructureringsopgave. Woonwijken en/of dorpscentra moeten worden verbeterd om te voldoen aan de wensen en behoeften van bewoners, de overheid en gebouweigenaren. Veel bedrijventerreinen in Nederland zijn verouderd. Expansiemogelijkheden voor gevestigde bedrijven zijn beperkt waardoor ze vaak genoodzaakt zijn te verhuizen. Dit komt de concurrentiepositie van gemeenten niet ten goede. De oplossing: transformatie en herbestemming.

4Building kan u ondersteunen bij het herstructureringsproces. 4Building beschikt over de juiste kennis en kunde om de herstructureringsopgave zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

4Building heeft affiniteit met risico's, financiering, de overheid, woningcorporaties en gebieds(her)ontwikkeling en kan daarom mogelijk ook als overbrugging fungeren tussen gemeenten en woningcorporaties.

Contactpersoon

ir. P.A. (Philip) Wenneker
Sr. Projectmanager & Partner

Philip geeft leiding aan de ontwikkeling van bijzondere utiliteitsgebouwen zoals onderwijsgebouwen, commercieel of cultureel vastgoed. In dit brede werkterrein geeft hij vorm aan de projectorganisaties, en stuurt het ontwikkelingsproces zodanig aan dat de huisvestingsvraagstukken van de klant een optimale invulling krijgen.

+31 (0)6 100 89 864
linkedin