2012.1322 Schiphol_2.jpg 2012.1322 Schiphol_1.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Projecten › Schiphol One-XS

Schiphol One-XS


In december 2010 heeft de Schiphol Group aan 4Building b.v. opdracht gegeven voor de bouwkostenkundige advieswerkzaamheden voor de realisatie van het project One-XS.

Het One-XS project had ten doel om inkomende en uitgaande reizigers stromen gescheiden te houden.

Het project omvatte initieel het nieuw/verbouwen van totaal 66.187 m²/BVO (44.639 m² BVO nieuwbouw en 21.818 m² BVO verbouw) op de Luchthaven Schiphol. Het investeringsbudget bedroeg  circa € 350.000.000,= exclusief BTW.

De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode van juni 2013 tot en met juni 2015 met aanvullende werkzaamheden die doorliepen tot begin 2016.

Onze advieswerkzaamheden omvatten in hoofdlijnen:

  1. een productmatrix
  2. totale investeringskosten en per deelproject
  3. verdeling van bouwkosten naar deelprojecten en hoofdgroepen

Kenmerkend voor dit project waren de verschillenden contractvormen (Engineering &Build, bouwteam, bestek met meerdere percelen, en bestek met één perceel).

Alle inschrijvingen vonden echter plaats op basis van een, door 4Building ontwikkelt, integrale, Bill of Quantity (BoQ) methodiek. Dit rekenmodel is ingedeeld naar enkele functies met goede kostentechnische inhoudelijke omschrijvingen. De ontwerpende partijen zijn steeds betrokken bij het tot stand komen van de BoQ.

Door toepassing van het model was de onderlinge vergelijking zéér eenvoudig. Verder bevorderde het de openheid en transparantie van het proces. Tevens was er een overzichtelijke basis voor programmawijzigingen/nota’s en de afhandeling van meer/minderwerk (VOB’s).

Citaat uit tevredenheidsverklaring:
De Schiphol Group en met name PLUS (Projectbureau Luchthaven Schiphol) kijkt met tevredenheid terug op deze periode. 4Building b.v. had niet alleen oog voor het realiseren van een zorgvuldig budgetteringstraject en aanbestedingsproces, maar ook voor het financiële proces en resultaat  tijdens het uitvoeringsproces in het belang van Schiphol.

De samenwerking verliep op plezierige wijze waarbij inzet en betrokkenheid als sleutelwoorden met deze projecten verbonden zijn.

 

 

 

 

Periode
dec. 2010 - begin 2016
Architect
Benthem Crouwel Architekten
Constructeur
Royal HaskoningDHV
Adviseur installaties
Deerns Raadgevende Ingenieurs BV
Kenmerken

Download pdf Projectsheet One-XS, CSNS

Download pdf Projectsheet, deelproject V2+V3

Download pdf Projectsheet, deelproject EF-pier/EF-gebied

Download pdf Projectsheet, deelproject G-pier/GH-gebouw

Download pdf Projectsheet, deelproject Gatehuizen

Deel dit project

Contactpersoon

ing. C. (Kees) Regelink
Bouwkostenadviseur & Partner

Kees is al tientallen jaren dé vertrouwenspersoon van opdrachtgevers bij het beheersen van bouw- en investeringskosten. Hij zorgt voor een heldere prognose van de bouwkosten ten opzicht van het budget en stuurt de uitwerking van de plannen binnen de budgettaire kaders. Daarnaast speelt hij een doorslaggevende rol bij aanbestedingen en prijsonderhandelingen.

+31 (0)6 100 90 286
linkedin

4BuildingDiensten


Wij hebben een breed scala aan diensten, waarin wij u van projectadvies, -begeleiding en -ondersteuning kunnen voorzien, van het prille begin tot aan de eindfase en ingebruikname. Doordat een groot aantal van onze projectmanagers en adviseurs kennis bezit in meerdere vakgebieden, alsmede door deze kennis ook nog eens te kunnen weerleggen met elkaar, zijn wij van mening dat wij u te allen tijde zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn.

Huisvestingsadvies

4building
Lees verder

Aanbesteden & Contracteren

4building
Lees verder

Bouwkostenmanagement

4building
Lees verder

Projectmanagement

4building
Lees verder

Duurzame Ontwikkeling

4building
Lees verder

4BuildingUsers

4building
Lees verder

Conceptontwikkeling

4building
Lees verder

Ontwerpmanagement

4building
Lees verder

Risicomanagement

4building
Lees verder

Directievoering & Toezicht

4building
Lees verder

Aankoopkeuringen & Standopnames

4building
Lees verder

Onderhoudsmanagement

4building
Lees verder

Meetcertificaten NEN 2580

4building
Lees verder
Alle diensten

4BuildingProjecten

2018.1965 ABI_slider.jpg

Nieuwbouw Assemblagefaciliteit ABI Haarlem

2018.1925 Codam banner.jpg

Verbouw gebouw 39 voormalig Marineterrein

2017.1833_LHV_1.jpg

Herinrichten kantoor Landelijke Huisartsen Vereniging

2017.1832 SAB_artist impression 1.jpg

Nieuwbouw SAB-profiel Geldermalsen