c05-01.jpg c02-01.jpg slider-sector-onderwijs_01.jpg Slider_renovatie-bibilotheek-Erasmus-universiteit.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Projecten › Renovatie UB Erasmus Bibliotheek

Renovatie
UB Erasmus Bibliotheek

Renovatie UB Erasmus Bibliotheek

Een van de deelprojecten van het integrale project van de Erasmus Universiteit Rotterdam 'Campus in Ontwikkeling II' is de renovatie van gebouw B, dat ingericht is –en zal blijven– als Universiteitsbibliotheek en de verenigingsbibliotheek het Rotterdamsch Leeskabinet. Deze renovatie betreft een herhuisvestingstraject, waarbij het gebouw zijn oorspronkelijke bibliotheekfunctie blijft behouden, maar passend bij de huidige student, onderzoeker en bezoeker. Een moderne bibliotheek met minder boeken en met meer studieplekken (totaal negenhonderd). Daarnaast dient de vernieuwde huisvesting dusdanig toekomstbestendig te zijn, dat het veranderende wensen en behoeften binnen de nieuwe huisvesting op kan vangen.

In een tijdsbestek van nog geen drie maanden is een volledig Programma van Eisen inclusief Huisvestingsvisie in schrift en beeld voor het monumentale gebouw opgesteld. Als tussenresultaat is een Haalbaarheidsrapport opgesteld, waarmee de ruimtelijk inpasbaarheid en budget zijn getoetst.

De strategische, functionele en ruimtelijke eisen zijn bepaald en de technische uitgangspunten zijn aangeleverd. Door middel van creatieve gebruikersoverleggen, excursies en betrekken van studenten is de gebruiksexpertise benut. De specifieke kennis van de gebruikers op het gebied van dagelijks gebruik van en inzichten in toekomstige ontwikkelingen in de kantoor-, studie- en logistieke omgeving zijn in de verschillende producten verwerkt. Dit intensieve, efficiënte en inspirerende proces heeft een volledig en goed resultaat opgeleverd.

Het programma is in 15 maanden onder de contractvorm total engineering door Jefvandenputte architectuur en ABT uitgewerkt tot het ontwerp van een toegankelijk gebouw met een overzichtelijke structuur, waar het aangenaam en rustig werken en studeren is. In deze fasen heeft 4Building de gebruikers begeleidt, inhoudelijk ondersteund en geadviseerd bij uitwerkingen en bij het toetsen van het ontwerp. De gebruikers zijn per fase op de dan relevante onderdelen geïnformeerd en geraadpleegd. Hierbij zijn de gebruikers op het bij die fase horende detailniveau gestuurd.

Gelijktijdig met de uitwerking van het ontwerp voor het B-gebouw heeft 4Building de gebruikers ondersteund bij de invulling en uitwerking (programma, vlekkenplan en gebruikerseisen) van de tijdelijke huisvesting voor de UB en het Rotterdamsch Leeskabinet in het V-gebouw op de campus. In overleg met het Erasmus Facilitair Bedrijf, Jefvandenputte architectuur en ABT is gezocht naar een in- en aanpassing waarbij de aanpassingen aan het bestaande gebouw relatief beperkt zijn, maar waarin gedurende een periode van 1,5 tot 2 jaar acceptabel gewerkt kan worden.

In de uitvoeringsfase, met een doorlooptijd van 18 maanden, heeft 4Building een controlerende en richting de gebruikersgroep een begeleidende, informerende en adviserende rol.

Onze bijdrage en concrete producten

Periode
mrt 2013 - dec 2016
Architect
Jef van den Putte architecten
Kenmerken

Bruto vloeroppervlak: ca. 9.200 m2

Download pdf Projectsheet

Deel dit project

Contactpersoon

ir. E. (Ellen) Jansen van Galen
Adviseur huisvesting en omgevingskwaliteit

Ellen werkt sinds 1999 aan huisvestings- en bouwprojecten. Haar specialiteiten zijn universiteiten en huisvestingsopgaven waar de aspecten klimaat, comfort en beleving een belangrijke rol spelen. Zij is ervan overtuigd dat de grootste winst in resultaat (tijd, geld en kwaliteit) wordt gehaald door het accent in de beginfase van het ontwikkelingsproces te leggen en de eindgebruiker vanaf dat moment te betrekken. Met haar open, heldere en kordate houding is zij in staat de wensen van de eindgebruiker te vertalen naar een concreet huisvestingsplan.

+31 (0)6 511 89 836
linkedin

4BuildingDiensten


Wij hebben een breed scala aan diensten, waarin wij u van projectadvies, -begeleiding en -ondersteuning kunnen voorzien, van het prille begin tot aan de eindfase en ingebruikname. Doordat een groot aantal van onze projectmanagers en adviseurs kennis bezit in meerdere vakgebieden, alsmede door deze kennis ook nog eens te kunnen weerleggen met elkaar, zijn wij van mening dat wij u te allen tijde zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn.

Huisvestingsadvies

4building
Lees verder

Aanbesteden & Contracteren

4building
Lees verder

Bouwkostenmanagement

4building
Lees verder

Projectmanagement

4building
Lees verder

Duurzame Ontwikkeling

4building
Lees verder

4BuildingUsers

4building
Lees verder

Conceptontwikkeling

4building
Lees verder

Ontwerpmanagement

4building
Lees verder

Risicomanagement

4building
Lees verder

Directievoering & Toezicht

4building
Lees verder

Aankoopkeuringen & Standopnames

4building
Lees verder

Onderhoudsmanagement

4building
Lees verder

Meetcertificaten NEN 2580

4building
Lees verder
Alle diensten

4BuildingProjecten

2018.1965 ABI_slider.jpg

Nieuwbouw Assemblagefaciliteit ABI Haarlem

2018.1925 Codam banner.jpg

Verbouw gebouw 39 voormalig Marineterrein

2017.1833_LHV_1.jpg

Herinrichten kantoor Landelijke Huisartsen Vereniging

2017.1832 SAB_artist impression 1.jpg

Nieuwbouw SAB-profiel Geldermalsen