2009.1069_slider_luchtfoto GROOT.jpg 2009.1069_slider_luchtfoto.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Projecten › Quickscan Grondbeleid gemeente Barneveld

Quickscan Grondbeleid
gemeente Barneveld

Quickscan Grondbeleid gemeente Barneveld

In opdracht van de Rekenkamercommissie is er onderzoek gedaan naar de inhoud van het Grondbeleid van de gemeente Barneveld en in het bijzonder over de wijze waarop de grondprijzen tot stand komen bij verkoop van grond aan projectontwikkelaars en de marktconformiteit van deze prijzen. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een vraag van een inwoner van de gemeente.

Het onderzoek is gedaan in de vorm van een quickscan. De rapportage is tot stand gekomen op basis van de bevindingen uit de bestudeerde documentatie en de gehouden interviews met de verantwoordelijke wethouder, de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf en een aantal bij de uitvoering van het beleid betrokken ambtenaren. Daarnaast is gesproken met de vragensteller.

Na een technische en bestuurlijke reactie is het definitieve rapport inclusief conclusies en aanbevelingen aan de Gemeenteraad aangeboden.

Periode
medio 2009
Architect
N.v.t.
Constructeur
N.v.t.
Adviseur installaties
N.v.t.
Kenmerken
Download pdf Projectsheet

Deel dit project

Contactpersoon

ir. P.Y. (Peter) Regtering
Projectmanager Infra

Peter heeft ruime ervaring in de proces- en projectmatige aanpak van projecten van verschillende aard en omvang. Hij richt zich voornamelijk op lijninfrastructuur projecten en treedt daarbij veelal op namens de opdrachtgever. Vanwege de inzet bij veel (semi-) overheidsinstellingen heeft hij veel kennis opgedaan van de bestuurlijke en ambtelijke processen en kent de nuances tussen de verschillende belangen.

+31 (0)6 227 64 866
linkedin

4BuildingDiensten


Wij hebben een breed scala aan diensten, waarin wij u van projectadvies, -begeleiding en -ondersteuning kunnen voorzien, van het prille begin tot aan de eindfase en ingebruikname. Doordat een groot aantal van onze projectmanagers en adviseurs kennis bezit in meerdere vakgebieden, alsmede door deze kennis ook nog eens te kunnen weerleggen met elkaar, zijn wij van mening dat wij u te allen tijde zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn.

Huisvestingsadvies

4building
Lees verder

Aanbesteden & Contracteren

4building
Lees verder

Bouwkostenmanagement

4building
Lees verder

Projectmanagement

4building
Lees verder

Duurzame Ontwikkeling

4building
Lees verder

4BuildingUsers

4building
Lees verder

Conceptontwikkeling

4building
Lees verder

Ontwerpmanagement

4building
Lees verder

Risicomanagement

4building
Lees verder

Directievoering & Toezicht

4building
Lees verder

Aankoopkeuringen & Standopnames

4building
Lees verder

Onderhoudsmanagement

4building
Lees verder

Meetcertificaten NEN 2580

4building
Lees verder
Alle diensten

4BuildingProjecten

2018.1965 ABI_slider.jpg

Nieuwbouw Assemblagefaciliteit ABI Haarlem

2018.1925 Codam banner.jpg

Verbouw gebouw 39 voormalig Marineterrein

2017.1833_LHV_1.jpg

Herinrichten kantoor Landelijke Huisartsen Vereniging

2017.1832 SAB_artist impression 1.jpg

Nieuwbouw SAB-profiel Geldermalsen