2016.1771_Slider.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Projecten › Huis van het Onderwijs Leiden

Huis van het Onderwijs Leiden


Een achttal Leidse onderwijs organisaties heeft de wensopgevat om de krachten te bundelen, samenwerking te stimuleren en kennis te delen. De betrokken partijen hebben de ambitie uitgesproken om te starten met het “Huis van het Onderwijs”, en met elkaar nieuwe huisvesting te zoeken (+/- 100 werknemers, uit acht organisaties). Bundeling van krachten betekent versterking van de organisaties, en gezamenlijke huisvesting levert bovendien
synergie voordelen op facilitair gebied.

Om deze droom te realiseren heeft 4Building de acht organisaties in eerste instantie geadviseerd bij het genereren van een gedragen samenwerkingsvisie, en vervolgens bij het genereren van een visie op de gezamenlijke huisvesting. De visies zijn tot stand gekomen door middel van een aantal creatieve sessies waarin met de bestuurders en werknemers van de deelnemende organisaties verschillende thema’s zijn verkend, zoals ‘’gradaties van samenwerken’’, ‘’uitstraling’’, ‘’ICT’’, ‘’ambitieniveau’’ etc.

Nadat de visies en het basisprogramma afgerond waren, is 4Building gevraagd het onderzoek te starten naar geschikte huisvesting. Er zijn inpassingstudies uitgevoerd, business cases gemaakt en onderhandelingsgesprekken met verhuurders gevoerd. 4Building heeft het Huis van het Onderwijs daarna middels projectmanagement begeleidt bij het maken van een geschikte indeling van het gekozen pand, technische vraagstukken zoals ICT-infrastructuur, verbouwingen, en beheersvraagstukken zoals opzetten van de (juridische)
organisatiestructuur.

Deelnemende organisaties: PROOLeiden, Leo Kanner Onderwijsgroep, Stichting Speciaal Onderwijs Leiden, Ambulante Eduactieve Dienst, Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs, Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o., OBSG Leiderdorp en Openbaar Primair
Onderwijs Oegstgeest.

Onze bijdrage:

Periode
sept. 2016 - heden
Kenmerken
DOWNLOAD PDF Projectsheet

Deel dit project

Contactpersoon

ing. J.B. (Job) Hoekstra
Projectleider

Job heeft Bouwtechnische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens deze opleiding is Job geschoold in drie richtingen, namelijk; Vernieuwend Vastgoedbeheer, Projectontwikkeling en Regie Stedelijke Vernieuwing. Gedurende de opleiding en stages heeft hij geleerd te denken vanuit de gebruiker en hierbij kritisch vooruit te kijken naar de omgeving waarin hij opereert.

+31 (0)23 303 59 85
linkedin

4BuildingDiensten


Wij hebben een breed scala aan diensten, waarin wij u van projectadvies, -begeleiding en -ondersteuning kunnen voorzien, van het prille begin tot aan de eindfase en ingebruikname. Doordat een groot aantal van onze projectmanagers en adviseurs kennis bezit in meerdere vakgebieden, alsmede door deze kennis ook nog eens te kunnen weerleggen met elkaar, zijn wij van mening dat wij u te allen tijde zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn.

Huisvestingsadvies

4building
Lees verder

Aanbesteden & Contracteren

4building
Lees verder

Bouwkostenmanagement

4building
Lees verder

Projectmanagement

4building
Lees verder

Duurzame Ontwikkeling

4building
Lees verder

4BuildingUsers

4building
Lees verder

Conceptontwikkeling

4building
Lees verder

Ontwerpmanagement

4building
Lees verder

Risicomanagement

4building
Lees verder

Directievoering & Toezicht

4building
Lees verder

Aankoopkeuringen & Standopnames

4building
Lees verder

Onderhoudsmanagement

4building
Lees verder
Alle diensten

4BuildingProjecten

200424 Siza Slider 1 rechts_cropped.png

Het Dorp Vernieuwt

200416 Het Schoter Slider_cropped.jpg

Uitbreiding Het Schoter Haarlem

200410 HCU landscape overdag OZ_cropped.jpg

Nieuwbouw Holland Casino Utrecht

2018.1965 ABI_slider.jpg

Nieuwbouw bedrijfspand ABI Haarlem