2012.1319_slider_EUR internet.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Projecten › Herhuisvesting Faculteit der Sociale Wetenschappen

Herhuisvesting
Faculteit der Sociale Wetenschappen

Herhuisvesting Faculteit der Sociale Wetenschappen

In het kader van een aanpassing van de normering van kantooroppervlak door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam en een daaraan gekoppelde benodigde reductie van kantooroppervlak, is een herziening van de huisvestingssituatie van de Faculteit de Sociale Wetenschappen (FSW) noodzakelijk gebleken. 4Building heeft een haalbaarheidsstudie voor een aantal mogelijke herhuisvestingsscenario's uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten in de haalbaarheidsrapportage en diverse interactieve sessies met de gebruikersgroep is een uitgebreid Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE

heeft een Strategische (Missie, visie, ambities), Functionele (activiteiten, werkzaamheden, ruimtes) en Ruimtelijke (omvang, aantallen, ruimtelijke relaties) paragraaf.

Tijdens de ontwerpfase is het PvE ingezet als opdracht (architect)- en toets-document (ontwerp). 4Building heeft namens de gebruikers de uitgangspunten van het PvE
bewaakt.

Huisvesting volgt het gebruik

Een transformatie naar een nieuwe situatie biedt volop kansen voor organisaties. Van groot belang is het 'meekrijgen' van de medewerkers; zij zijn immers de primaire gebruikers
en hebben het meeste baat bij een huisvesting die bij hen en de organisatie past; een omgeving waarin door eenieder prettig, comfortabel en efficiënt gewerkt wordt.
4Building stelt deze gebruikers in haar huisvestingsprojecten centraal. Middels interactieve en inspirerende sessies met de gebruikers zijn uitgesproken en stilzwijgende behoeftes aan de oppervlakte gebracht. Op deze wijze is een breed gedragen programma van eisen opgesteld.

Onze bijdrage:

Periode
februari 2012 – mei 2013
Architect
Fokkema & Partners Architecten
Kenmerken

Bruto vloeroppervlak: ca. 5.600 m2

Download pdf Projectsheet

Deel dit project

Contactpersoon

ir. E. (Ellen) Jansen van Galen
Adviseur huisvesting en omgevingskwaliteit

Ellen werkt sinds 1999 aan huisvestings- en bouwprojecten. Haar specialiteiten zijn universiteiten en huisvestingsopgaven waar de aspecten klimaat, comfort en beleving een belangrijke rol spelen. Zij is ervan overtuigd dat de grootste winst in resultaat (tijd, geld en kwaliteit) wordt gehaald door het accent in de beginfase van het ontwikkelingsproces te leggen en de eindgebruiker vanaf dat moment te betrekken. Met haar open, heldere en kordate houding is zij in staat de wensen van de eindgebruiker te vertalen naar een concreet huisvestingsplan.

+31 (0)6 511 89 836
linkedin

4BuildingDiensten


Wij hebben een breed scala aan diensten, waarin wij u van projectadvies, -begeleiding en -ondersteuning kunnen voorzien, van het prille begin tot aan de eindfase en ingebruikname. Doordat een groot aantal van onze projectmanagers en adviseurs kennis bezit in meerdere vakgebieden, alsmede door deze kennis ook nog eens te kunnen weerleggen met elkaar, zijn wij van mening dat wij u te allen tijde zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn.

Huisvestingsadvies

4building
Lees verder

Aanbesteden & Contracteren

4building
Lees verder

Bouwkostenmanagement

4building
Lees verder

Projectmanagement

4building
Lees verder

Duurzame Ontwikkeling

4building
Lees verder

4BuildingUsers

4building
Lees verder

Conceptontwikkeling

4building
Lees verder

Ontwerpmanagement

4building
Lees verder

Risicomanagement

4building
Lees verder

Directievoering & Toezicht

4building
Lees verder

Aankoopkeuringen & Standopnames

4building
Lees verder

Onderhoudsmanagement

4building
Lees verder

Meetcertificaten NEN 2580

4building
Lees verder
Alle diensten

4BuildingProjecten

2018.1965 ABI_slider.jpg

Nieuwbouw Assemblagefaciliteit ABI Haarlem

2018.1925 Codam banner.jpg

Verbouw gebouw 39 voormalig Marineterrein

2017.1833_LHV_1.jpg

Herinrichten kantoor Landelijke Huisartsen Vereniging

2017.1832 SAB_artist impression 1.jpg

Nieuwbouw SAB-profiel Geldermalsen