2009.1067_slider_buiten blauw gebouw_DSC09537.JPG.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Projecten › Amphia Ziekenhuis Businesscase

Amphia Ziekenhuis
Businesscase

Amphia Ziekenhuis Businesscase

Amphia Ziekenhuis, Businesscase vernieuwbouw 2 locaties

Het Amphia ziekenhuis gaat de komende jaren 2011 - 2016 concentreren op twee locaties waarbij de locatie Langendijk (Breda) op termijn wordt afgestoten. Hiervoor werd initieel de uitbreiding en verbouw van een locatie en de verbouw van de andere locatie voorzien.

Voor de businesscase van de vernieuwbouw is door het Amphia een zorgvisie opgesteld die moet dienen voor de verdeling van functionaliteiten op de beide locaties. Op basis van de zorgvisie is in samenwerking met het Amphia door ons een verdeling gemaakt van zorgfuncties en benodigde gebouwoppervlakten per locatie.

Voor enkele maatgevende onderdelen is door 4Building een benchmark uitgevoerd van gevraagde gebouwoppervlakken in relatie tot de gemaakte productie per onderdeel.

Op basis van een hiermee door 4Building opgesteld Ruimtelijk Programma van Eisen is in een aantal workshop met het ziekenhuis en adviseurs gewerkt aan de Structuurplannen van de beide locaties. In het Structuurplan spelen naast functie en omvang ook de onderlinge relaties, de hoofdlogistiek en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden een belangrijke rol.

Uiteindelijk zijn er in het projectteam meerdere structuurplanvarianten ontwikkeld. Van deze varianten zijn door 4Building investeringsberekeningen gemaakt welke als input hebben gediend in de businesscase. De financiële doorrekening is uitgevoerd door het Amphia Ziekenhuis in samenwerking met financiële adviseurs.

Van de voorkeursvariant hebben wij een globale ontwerp- en uitvoeringsplanning opgesteld. Tevens is de bouwfasering onderzocht en in beeld gebracht om vroegtijdig beeld en grip op de benodigde interim-voorzieningen te krijgen.

Periode
mei 2009 - maart 2010
Kenmerken

Bruto vloeroppervlak: 120.000 m²

Download pdf Projectsheet

Deel dit project

Contactpersoon

ir. F.J.S. (Bas) van Eijndhoven
Adviseur Gezondheidszorg & Partner

Bas heeft ruim tien jaar ervaring met huisvestings- en bouwprocessen in de gezondheidszorg. De zorg kent vele wijzigingen in regelgeving en financiering en dit beïnvloedt de visie op huisvesting en vastgoed. In planontwikkelingen vertaalt hij deze wijzigingen in een integrale aanpak van zorgvisie naar structuurplan.

+31(0)6 100 89 969
linkedin

4BuildingDiensten


Wij hebben een breed scala aan diensten, waarin wij u van projectadvies, -begeleiding en -ondersteuning kunnen voorzien, van het prille begin tot aan de eindfase en ingebruikname. Doordat een groot aantal van onze projectmanagers en adviseurs kennis bezit in meerdere vakgebieden, alsmede door deze kennis ook nog eens te kunnen weerleggen met elkaar, zijn wij van mening dat wij u te allen tijde zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn.

Huisvestingsadvies

4building
Lees verder

Aanbesteden & Contracteren

4building
Lees verder

Bouwkostenmanagement

4building
Lees verder

Projectmanagement

4building
Lees verder

Duurzame Ontwikkeling

4building
Lees verder

4BuildingUsers

4building
Lees verder

Conceptontwikkeling

4building
Lees verder

Ontwerpmanagement

4building
Lees verder

Risicomanagement

4building
Lees verder

Directievoering & Toezicht

4building
Lees verder

Aankoopkeuringen & Standopnames

4building
Lees verder

Onderhoudsmanagement

4building
Lees verder

Meetcertificaten NEN 2580

4building
Lees verder
Alle diensten

4BuildingProjecten

2018.1965 ABI_slider.jpg

Nieuwbouw Assemblagefaciliteit ABI Haarlem

2018.1925 Codam banner.jpg

Verbouw gebouw 39 voormalig Marineterrein

2017.1833_LHV_1.jpg

Herinrichten kantoor Landelijke Huisartsen Vereniging

2017.1832 SAB_artist impression 1.jpg

Nieuwbouw SAB-profiel Geldermalsen