Aanzicht 1_Lireweg.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Over 4Building

Over 4Building


4Building is een onafhankelijk en innovatief adviesbureau met ervaren adviseurs op het gebied van conceptontwikkeling, huisvestingsadvies, projectmanagement, bouwkostenmanagement en aanbesteden & contracteren. Speerpunten daarbij zijn de markten van de gezondheidszorg, onderwijs en hospitality. Onze afdeling 4BuildingUsers adviseert hierbij vanuit de gebruikersbeleving. Naast bouwvraagstukken adviseert 4Building ook in de sector infrastructuur, aan provincies en gemeenten, ontwikkelaars en energie- en nutsbedrijven.

Uw bouw- of huisvestingsvraag is onze uitdaging. Met onze expertise en ervaring komen wij tot een duidelijke probleemstelling en ontwikkelen efficiënte oplossingen. Zo leveren wij meerwaarde op inhoud en proces.

Nieuwe oplossingen ontwikkelen met en voor opdrachtgevers

Door de beschikbaarheid van een breed pakket aan diensten, de kennis vanuit verschillende markten en een compacte organisatie, zijn wij in staat om snel en effectief kennis te delen en vraagstukken in een bredere context te zien. Wij weten wat er speelt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Karakteristiek is ons vermogen om met bestaande kennis nieuwe oplossingen te ontwikkelen met en voor opdrachtgevers.

Realiseren van uw ambities

Wij werken met veel plezier aan het concretiseren en daarna realiseren van uw ambities. Hierbij staat u als klant centraal en zorgen wij dat de vraag achter de vraag onderzocht wordt. Wij leveren toegevoegde waarde die leidt tot optimale eindresultaten.

NEN-EN-ISO 9001:2015 en 14001:2015

Wij beschikken, met gepaste trots, over een (milieu)managementkwaliteitssysteem welke in overeenstemming is met de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 en 14001:2015

Deze certificering heeft betrekking op onze diensten:                        

 

Download pdf CERTIFICAAT NEN-EN-ISO 9001:2015

Download pdf CERTIFICAAT NEN-EN-ISO 14001:2015