Slider_Nieuws_tekst.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Over 4Building › Nieuws › 4Building adviseert Veiligheidsregio Kennemerland

4Building adviseert Veiligheidsregio Kennemerland


18-06-2019

4Building adviseert in opdracht van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bij de aanbesteding van het meerjaren onderhoud, en ondersteunt VRK bij het opstellen van het Strategisch Vastgoedplan 2020 - 2029.

VRK heeft nu zes kazernes/posten in eigendom en zal er in de komende periode nog 13 kazernes/posten in eigendom krijgen. Voor het grootste deel wordt nu al beheer en onderhoud uitgevoerd. Dit schuift op naar volledig beheer en onderhoud van alle 19 kazernes/posten. Als streefdatum voor deze transitie is Q1-2020 gesteld.

Het goed onderhouden van het vastgoed beperkt risico’s voor het uitvoeren van de veiligheidstaken van VRK. VRK brengt daarom de beheer- en onderhoudsdiensten aan haar vastgoed voor een periode van vier tot acht jaar onder bij twee externe samenwerkingspartners. Één partner voor bouwkundige en schilderwerken en één partner voor het onderhouden van de gebouw-gebonden installaties. Om twee partners te contracteren voert VRK een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uit met twee percelen.

Voor deze aanbestedingsprocedure heeft 4Building een bijdrage geleverd in het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, het doorlopen van de procedure en het opstellen van een invulstaat om vergelijkbare inschrijvingen te ontvangen. Tevens ondersteunt 4Building met betrekking tot beheer- en onderhoud VRK met inhoudelijk, procesmatige en financieel advies, en adviseren wij op het gebied van onderhoudskosten.

De overname van de kazernes/posten leidt tot een vergaande uitbreiding van de beheeractiviteiten. Eén van de stappen om VRK voor te bereiden op deze taakuitbreiding, is het analyseren van de toekomstige vastgoedportefeuille, de match met de vastgoedvisie en de wijze waarop de taken met betrekking tot vastgoed en beheer worden ingevuld. 4Building ondersteunt VRK hierbij in haar transitie door in gezamenlijkheid een Strategisch Vastgoedplan op te stellen.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws