Slider_Nieuws_tekst.jpg
U bevindt zich hier  ›   › Over 4Building › Nieuws › 4BTool Wet Kwaliteitsborging

4BTool Wet Kwaliteitsborging


14-08-2018

Op 29 juli 2018 heeft minister Ollongren een brief inzake de Wet Kwaliteitborging Bouw aan de Tweede kamer verzonden. In de brief geeft zij aan wat er in de gevoerde gesprekken met betrokken partijen is besproken en wordt er gekeken naar het te doorlopen traject.

Vooruitlopend op het in werking treden van de nieuwe Wet heeft 4Building een "instrument" ontwikkeld om de aanwezigheid van alle contractueel en wettelijk noodzakelijke documenten vast te leggen en te bewaken.

Ook zonder de Wet Kwaliteitsborging Bouw is het de taak en verantwoordelijkheid van de adviseurs en aannemer in verschillende fasen van het bouwproces (kwaliteits-)documenten aan te leveren. Met de 4BTool kunnen alle contractueel en wettelijk verplichte documenten vooraf voor iedere fase worden geselecteerd en bewaakt. Op eenvoudige wijze krijgt u en uw opdrachtgever inzicht in de volledigheid van de verstrekte documenten en de status van het desbetreffende document.

De rapportage en gegevens uit de 4BTool worden ook gebruikt als onderdeel van de te verstrekken documenten bij oplevering. U heeft in een keer overzicht of alle bij oplevering te verstreken documenten door de aannemer zijn geleverd en goedgekeurd zijn door de desbetreffende adviseurs.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op en vraag naar John Haamans! Wij zijn graag bereid u meer te vertellen over onze 4BTool en onze diensten.

Deel dit bericht

Meer nieuws